[ ไขข้อข้องใจ ] ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึงอะไร

by admin

ความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เรียกว่าความปลอดภัยในการทำงานหรือความปลอดภัยในที่ทำงาน หมายถึง มาตรการและแนวปฏิบัติที่นำมาใช้เพื่อปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ

และอารมณ์ของพนักงานในสภาพแวดล้อมการทำงาน มันเกี่ยวข้องกับการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโดยการระบุและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น การส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัย และการรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยในการทำงานครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่

ความปลอดภัยทางกายภาพ

เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยโดยจัดการกับอันตรายต่างๆ เช่น เครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัย อันตรายจากไฟฟ้า แสงสว่างไม่เพียงพอ พื้นลื่น การสัมผัสกับสารที่เป็นอันตราย และความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการใช้ระเบียบการด้านความปลอดภัย การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และการรักษาพื้นที่ทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบ

ความปลอดภัยทางจิตใจ

หมายถึง การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความผาสุกทางจิตใจและอารมณ์ของพนักงาน มันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผย ความเคารพและการสนับสนุน และการจัดการปัญหาต่างๆ เช่น การกลั่นแกล้ง การล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติ และความเครียดในการทำงานที่มากเกินไป ความปลอดภัยด้านจิตใจสนับสนุนให้พนักงานแสดงข้อกังวลและรายงานอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้

การฝึกอบรมและการศึกษา:

นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน และ การศึกษาที่เหมาะสมแก่พนักงานเกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัย (WI) ระเบียบปฏิบัติ และการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรอย่างเหมาะสม โปรแกรมการฝึกอบรมอาจครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การรับมือเหตุฉุกเฉิน การระบุอันตราย การปฐมพยาบาล ความปลอดภัยจากอัคคีภัย และ การยศาสตร์

นโยบายและขั้นตอนด้านความปลอดภัย

การกำหนดนโยบาย และ ขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ การใช้มาตรการป้องกัน และการกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการรายงานอุบัติเหตุ เหตุการณ์ และเหตุการณ์เกือบพลาด ควรสื่อสารนโยบายความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนทราบและทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็น

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

ความปลอดภัยในการทำงานอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเฉพาะทางอุตสาหกรรม นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ ซึ่งอาจครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การออกแบบสถานที่ทำงาน การระบายอากาศ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยจากอัคคีภัย การจัดการวัตถุอันตราย และการตรวจสุขภาพของพนักงาน

การเตรียมพร้อมในกรณีเหตุฉุกเฉิน

ความปลอดภัยในการทำงานยังเกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน เช่น การถูกไฟดูด การตกจากที่สูง เหตุฉุกเฉินไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ และ การอพยพหนีไฟ เป็นต้น นายจ้างควรพัฒนาและสื่อสารแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น เช่น ถังดับเพลิง ชุดปฐมพยาบาล และเส้นทางอพยพ

การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานไม่เพียงแต่ปกป้องพนักงานจากอันตรายเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มผลิตภาพ ลดการขาดงานและการลาออก และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวก เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานกำกับดูแลในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

You may also like

บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี 

ที่อยู่ 98/16 หมู่ 18 ถนนเชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (TU dome plaza ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต) ชั้น 3

T : 091 887 5136 (อบรม จป)

เพิ่มเพื่อน

ข้อมูล Update

เรื่องราวล่าสุด

©2023 อบรม จป ภาคกลาง, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by Safety Member